مشاوره حقوقی فروش ماترک

مشاوره حقوقی فروش ماترک : در گذشته زمانی که فردی فوت می نمود، معمولا وراث وی به نحوی جهت تقسیم ترکه به تراضی می رسیدند که عین مال و یا اموال برجای مانده حفظ گردد و تصمیم به فروش آن نمی گرفتند. از جمله علل این امر، حفظ ارزش معنوی مال به جای مانده از وارث بود. اما این کار در بسیاری از موارد به سود یکی و ضرر دیگری تمام می شد. یک نفر قسمت باارزش تر مال و دیگری قسمت بی ارزش راصاحب می شد. اما امروزه افراد تمایل بیشتری بر داشتن ، حق کاملا برابر و البته انحصاری از اموال مورث خود دارند که همین امر، مبحث فروش ماترک را وارد دنیای حقوق نموده است و سبب افزایش رجوع مردم به وکیل متخصص فروش ماترک و اخذ مشاوره حقوقی فروش ماترک شده است.

مشاوره رایگان فروش ماترک

انجام مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلای گروه حقوقی عدل جویان این امکان را به شما می دهدتا بدون هزینه نسبت به مسئله و پرونده حقوقی خود اطلاعات مفید وسودمندی کسب نمایید.مشاوره حقوقی رایگان گروه حقوقی عدل جویان توسط وکلای دل سوز و کارشناسان نخبه ودانش آموخته دانشگاه های برترایران انجام می شود، گروه حقوقی عدل جویان با این اقدام سعی می کند تا هیچ فردی به علت مشکل مالی از احقاق حق خود باز نماند.

درخواست فروش ماترک

نظر به اینکه چه کسی درخواست فروش ترکه را داشته باشند، فروش ماترک به دو شیوه انجام می گیرد؛ یکی از در خواست کنندگان فروش ماترک می تواند دادگاه باشد؛ در صورت رد ترکه خود دادگاه درخواست فروش ماترک می کند ؛ بدین معنا که اگر هیچ کدام از وراث متوفی حاضر به پرداخت دیون وی از ترکه و دارایی وی نباشند و به اصلاح حقوقی ترکه را رد نمایند، دادگاه جهت پرداخت دیون متوفی، شخصی را برای تصفیه ترکه و به زبان ساده تر، خارج کردن دیون متوفی از ترکه مشخص می نماید تا از طریق فروش مال و یا اموال وی، در صورت نبود مال به صورت نقدی دیون متوفی را پرداخت نماید. شیوه دوم فروش ماترک ، درخواست فروش ماترک توسط یکی از وراث و یا جمعی از آن ها و یا حتی همگی آن ها می باشد که انگیزه اصلی از این کار، افراز سهم الارث خود می باشد.

مشاوره تلفنی فروش ماترک

مشاوره حقوقی تلفنی عدل جویان توسط وکلای دادگستری و مشاورین و دکترین حقوقی انجام می شود ؛ با استفاده از علم و تجربه حقوقی خود از طریق تلفنی بهترین و سریع ترین راه ها را برای رسیدن به حقتان بیان می کنند.یکی از افتخارات گروه حقوقی عدل جویان آن است که سعی بر آن شده که هیچ کس به دلیل مشکل مالی از کسب اطلاعات حقوقی واحقاق حق محروم نشود،در همین راستا اقدامات بزرگ و دل سوزانه ای انجام داده است ،یکی از این اقدامات ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان و همچنین ارائه مشاوره حقوقی رایگان در سایت گروه حقوقی عدل جویان می باشد که شما با مراجعه به سایت موسسه حقوقی عدل جویان و کلیک بر روی قسمت (پرسیدن سوال جدید) می توانید سوال خود را مطرح سازید. عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی می تواند آثار جبران ناپذیری بر زندگی شما بگذارد بنابراین با تماس با گروه حقوقی عدل جویان و کسب مشاوره حقوقی تلفنی از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کرده و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایید.

ماهیت دادخواست مربوط به فروش ماترک

در چنین مواردی باید دقت نمود که ماهیت این پرونده ها حقوقی می باشد و در مراجع حقوقی مورد رسیدگی واقع می گردند نه مراجع کیفری. در خصوص مرجع صالح، باید دقت نمود که در صورت تصرف در ترکه توسط یکی از وراث، دعوای فروش ماترک جنبه کیفری داشته و در مراجع کیفری رسیدگی می شوند. مراجعه به مشاوره حقوقی فروش ماترک، می تواند بسیاری از سوالات پیش آمده را پاسخ داده و افراد را جهت احقاق حق خود یاری نماید.

مشاوره حقوقی فروش ماترک

قوانین حاکم بر فروش ماترک

معمولا فروش ماترک متوفی در صورتی که توسط وراث انجام گردد، بیش از هر چیز به علت خارج کردن ماترک از حالت مشاع و افراز مال مشاع می باشد. در فروش ماترک متوفی چه از طریق دادگاه و چه از طریق وارث ، علاوه بر قانون امور حسبی، قوانین مربوط به افراز مال مشاع که در قانون مدنی به آن ها پرداخته شده است، حاکم می باشد. تخصصی بودن مباحث و مواد قانونی نوشته شده در قوانین فوق الذکر و عدم تسلط مردم بر قوانین و نحوه رسیدگی ، لزوم رجوع به به وکیل متخصص فروش ماترک برای کسب مشاوره حقوقی فروش ماترک را بیان می کند.

ضرورت مراجعه به مشاوره حقوقی  فروش ماترک

ناگفته پیداست که درخواست فروش ماترک از جانب یکی از وراث که خواهان دریافت حق خود می باشد، فرد را در مقابل بقیه وراث قرار می دهد که خانواده وی می باشند. چنین تقابلی هیچ گاه خوشایند هیچ کدام از طرفین نبوده است. عدم آگاهی به موازین حقوقی و قانونی می تواند زمینه بسیاری از مشاجرات را فراهم نماید. مشاوره حقوقی فروش ماترک با بیان حقوق هر فرد در این زمینه، می تواند از سواستفاده برخی وراث و اعمال غیرقانونی و پایمال نمودن حق دیگری جلوگیری نماید. بنابراین پیشنهاد می گردد در صورت بروز مشکل در این زمینه به ویژه در صورت تصرف یکی از وراث در ماترک و عدم رضایت وی بر فروش ترکه به مشاوره حقوقی فروش ماترک مراجعه نموده و از موازین حقوقی موجود در این زمینه مطلع گردید.

مهر و موم ترکه

هر شخص بعد از مرگ اموالی از وی به جای می ماند که به مجموعه این اموال ترکه گویند، که بعد از فوت شخص متوفی مطابق قانون به وراث و یا قسمتی از آن ممکن است طی وصیت نامه به موصی له انتقال یابد. اما برای انتقال ماترک به وراث باید اصول و قواعدی رعایت شود و مراحلی سپری شود. مهرو موم ترکه به معنای محافظت و نگهداری کردن و مراقبت از تلف شدن و یا تصرف در اموال تا زمان تعیین تکلیف آن می باشد. در واقع منظور از مهر و موم ترکه آن است که هیچ کس اعم از وراث یا طلبکاران حتی موصی له حق هیچ گونه تصرفی اعم از فروش و رهن و…. در اموال و ترکه متوفی را ندارد تا زمانی که اموال و ترکه متوفی (توسط وکیل متخصص مهر و موم ترکه ) تعیین و تکلیف شود .

درخواست مهر و موم ترکه تنها از افراد خاص که قانون صراحتا نامبرده پذیرفته می‌شود. افرادی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند عبارتند از:

  1. همه وراث متوفی و یا نماینده قانونی آنها
  2. طلبکاران متوفی هم حق درخواست مهروموم ترکه را دارند تا از این طریق از تلف شدن ترکه و رسیدن به طلب خود اطمینان حاصل کنند. البته باید بیان داشت که طلبکاران زمانی می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را نمایند که برای طلب خود سند رسمی داشته باشند و یا اینکه حکم قطعی از دادگاه اخذ کرده باشند و در نهایت طلبکاران صرفا فقط می‌توانند به میزان و مقدار طلب خود اموال متوفی را مهرو موم کنند
  3. موصی له هم می‌تواند درخواست مهر و موم ترکه دهد، البته باید توجه داشت که موصی له زمانی می تواند درخواست مهروموم ترکه را تقاضا نمایند که وصیتی که به نفع وی شده وصیتی به غیرازمشاع باشد. یعنی موصی به فقط برای موصی له وصیت شده باشد نه اینکه فردی دیگر هم در آن مال شریک باشد
  4. کسی که شخص متوفی آن را به وصایت منصوب کرده باشد، حق درخواست مهرو موم ترکه را دارد.

مزایای مراجعه به مشاوره حقوقی درخواست فروش ما ترک

مراجعه به وکیل و اخذ مشاوره حقوقی فروش ماترک می تواند از پایمال شدن حقوق افراد به علت عدم آشنایی با مبانی قانونی در این زمینه جلوگیری نماید. مشاوره حقوقی فروش ماترک  مراحل قانونی را در خصوص گواهی انحصار وراثت، دادگاه رسیدگی به پرونده، مهروموم ترکه، تحریر ترکه، تصفیه ترکه، تقسیم ترکه، سهم الارث و مواردی از این قبیل به فرد یادآوری نموده و آن ها را به زبان ساده و عامیانه بیان می نماید.

مشاوره حقوقی فروش ماترک به صورت حضوری

موسسه حقوقی و دفتر وکالت عدل جویان نسبت به مراجعه کنندگان و موکلین خود که در زمان معین به دفتر وکالت گروه حقوقی عدل جویان واقع درصادقیه مراجعه کرده اند این تعهد را می دهد ، پرونده های که در اختیار آنها قرار می گیرد را با ۲وکیل دادگستری بررسی و پیگیری نمایند، این عمل می تواند به تسریع در جریان رسیدگی و احتمال پیروزی در پرونده و احقاق حق منجر شود .فرهنگ رجوع به وکیل دادگستری و استفاده از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری باید در سطح جامعه و کشور ایجاد شود.گروه حقوقی عدل جویان با وکلای مجرب و دل سوز و متهعد خود این امکان را برای شما عزیزان فراهم آورده تا با مراجعه به دفتر وکالت گروه حقوقی عدل جویان از مشاوره حقوقی حضوری وکلای حرفه ای و متخصص و مشاوران نخبه بهرمند شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *