مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن: قانون قدرت و اختیار در طلاق را به مردها داده است به این معنا که؛ این مرد ها هستن که می توانند هر وقت بخواهند همسر خودشان را طلاق بدهند اما این تمام ماجرا نیست قانون و شارع مقدس در برخی از موارد به زن نیز حق طلاق  داده تا بتواند درخواست طلاق از همسرش را داشته باشد.

امروزه بیشترین دعاوی مطروحه در دادگاه ها دعاوی مربوط به خانواده است و اکثر دعاوی خانوده نیز در زمینه طلاق و جالب تر آن که اکثر طلاق ها نیز از طرف زن ها و به درخواست زن ها می باشد.

نکته قابل توجه آن می باشد که زنها تنها در4مورد  می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند ، اولین مورد مربوط به نفقه است، در صورتی که زوج نتواند یا نخواهد نفقه همسر خود را پرداخت کند زوجه می تواند درخواست طلاق نماید.

دومین مورد مربوط به عسر وحرج است، عسرو حرج در لغت به معنای سختی و مشکل و مشقت می باشد در اصطلاح حقوقی هم به معنای به وجود آمدن شرایط سخت برای ادامه زندگی را عسر و حرج گویند، یعنی با توجه به اوضاع و احوال زندگی مشترک ادامه زندگی برای زن با این مرد دشوار و سخت و غیرقابل تحمل شده است در چنین حالتی زوجه می تواند با اثبات عسروحرج در زندگی زناشویی خود از دادگاه درخواست طلاق نماید.

در ادامه مقاله طلاق به درخواست زوجه موارد مربوط به عسروحرج را به طور مفصل بیان خواهیم کرد.

از دیگر مواردی که زن می تواند درخواست طلاق نماید عبارت است از زمانی که شوهر زن به مدت 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد.

چهارمین موردی که زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید داشتن وکالت در طلاق می باشد یعنی زن وکالت در طلاق را از شوهرش اخذ نموده باشد و وکیل در طلاق باشد تا خودش بتواند از طرف شوهرش درخواست طلاق نماید.

همه اینها مواردی هستند که زوجه می تواند با استناد به آنها در خواست طلاق نماید.

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن حضوری

وکلای نخبه ما  با سابقه موفقیت در اکثر پرونده های حقوقی خانواده این امکان را برای شما فراهم آورده تا به دفتر وکالت ما  واقع درصادقیه مراجعه کنید و از خدمات حقوقی ما  بهره مند شوید.

در جلسات مشاوره حقوقی حضوری خانواده ، وکلای  حقوقی ما بهترین و کاربردی ترین روش ها را برای حل مشکلات حقوقی شما  در زمینه خانواده ارائه می دهند.

عدم پرداخت نفقه به زوجه

یکی از مواردی که زن می تواند درخواست طلاق از دادگاه را داشته باشد عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج می باشد به این معنی که شوهر ، نفقه زن را بنا برهر دلیلی پرداخت نکند  زوجه اظهارنامه را برای شوهرش مبنی بر پرداخت نفقه ارسال کند سپس دادخواست را توسط وکیل  تنظیم نماید.

در صورتی که امکان اجبار و الزام مرد به پرداخت نفقه وجود نداشته باشد دادگاه حکم به طلاق زوجه می دهد.

اگر شوهر به رای دادگاه مبنی بر طلاق زن بی اعتناء باشد و همسر خود را طلاق ندهد خود قاضی یا فردی به نمایندگی از قاضی، صیغه طلاق را جاری ساخته و زن را طلاق می دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی این امکان را به شما می دهد، در کمترین فرصت، سودمندترین و مفید ترین اطلاعات حقوقی و کیفری وخانواده و…را به دست آورید..

مفتخریم  که  اطلاعات کاربردی در اختیار تماس گیرندگان قرارمی دهیم و این خدمات رایگان بوده ،این در نوع خود بی نظیر است .

بیشتر مراجعه کنندگان به دفتر وکالت ما درغرب تهران مربوط به دعاوی خانوادگی می باشد،تیم حقوقی ما  با تجربه بالا در پیگیری پروندهای خانواده و با استفاده از دانش و تجربه وکلای نخبه ( وکیل متخصص طلاق توافقی ) و متهد و باتجربه خود آماده پیگیری پرونده حقوقی خانواده شما می باشد.

عسرو حرج

دومین موردی که با استناد به آن زن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد عسرو حرج می باشد. عسرو حرج  در لغت به معنای سختی و مشقت می باشد اما در اصطلاح حقوقی عسرو حرج  به حالتی گفته می شود که زندگی مشترک زن ومرد به حدی می رسد که ادامه زندگی با شرایط موجود برای زن غیرقابل تحمل و دشوار می شود یا ادامه زندگی مشترک برای زوجه با توجه به وضعیت  فعلی بسیار سخت و ظالمانه می باشد، دراین صورت زوجه می تواند  با استناد به عسر حرج درخواست طلاق نماید.

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن

مواردعسرو حرج در مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن

  1. اگر شوهر حق  و حقوق زن که به واسطه نکاح و ازدواج مالک شده را پرداخت نکند مانند مهریه عندالمطالبه، نفقه و…  زن می تواند درخواست طلاق نماید.
  2. سؤمعاشرت هم از عواملی است که زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید، سؤمعاشرت به معنای بدرفتاری ،بدخلقی و هرگونه رفتار نامناسب وخارج ازعرف شوهر است، اگر سؤ معاشرت به حدی باشد که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه سخت و غیرقابل تحمل کند زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید.
  3. اگر شوهر به مریضی های صعب العلاج مسری دچار شود که امکان سرایت آن به زوجه وجود دارد زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق و جدایی نماید.
  4. اعتیاد شوهر به مواد مخدر و معتاد شدن شوهر به مواد ازجمله مواردی است که می تواند منجربه طلاق زن از مرد شود. اگر زن تلاش خود را برای پاکی و ترک اعتیاد شوهر انجام داده باشد ولی افاقه نکرده باشد و مرد نخواهد مواد را ترک کند  زوجه می تواند با استناد به عسروحرج درخواست طلاق نماید.
  5. اگر شوهر زن وهمسر وخانه و کاشانه خود را بدون هیچ دلیل موجهی 6ماه متوالی یا9ماه متناوب آن هم در یک سال ترک نماید در این صورت زن می تواند با استناد به عسرو حرج درخواست طلاق نماید.
  6. اگر شوهر مجرم شناخته شود و سپس حکم قطعی بر 5سال حبس برای وی صادر شود زن می تواند با استناد به آن طلاق بگیرد.

مشاوره حقوقی رایگان

شاید یکی از عوامل عدم مراجعه مردم به وکیل دادگستری هزینه های مربوط به پیگیری پرونده توسط وکیل می باشد .

ما با درک این مسئله و با هدف کمک و یاری رساندن به شما عزیزان در راه رسیدن به حقوق تان اقدام به ارائه خدمات حقوقی به صورت رایگان می نماییم.

انجام مشاوره حقوقی رایگان توسط تیم حقوقی متخصص ما یکی از اقدامات در راستای افزایش سطح آگاهی مردم از مسائل حقوقی می باشد.

غایب مفقودالاثر شدن شوهر

دیگر موردی که به زن اجازه می دهد تا با استناد به آن درخواست طلاق نماید غایب مفقودالاثر شدن شوهر می باشد.

اگر فردی 4 سال تمام غایب بوده زن می تواند دادخواست طلاق را با استناد به غیبت شوهر ثبت نماید سپس در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سه دفعه متوالی که هرکدام باید  به فاصله یک ماه باشد، مشخصات همسر خود را آگهی کند چنانچه یک سال تمام از تاریخ نشر اولین آگهی  گذشت در این صورت دادگاه می تواند با استناد به غیبت شوهر حکم به طلاق دهد .

نکته قابل توجه در مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن،  عده وفات  نگه داشتن زن به مدت 4ماه و 10 روز ، در صورتی که به واسطه غیبت شوهر طلاق گرفته است می باشد.

وکالت در طلاق

آخرین موردی که زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید، وکالت در طلاق است؛

امروز در جامعه ما این مسئله بسیار دیده می شود که مردها در ضمن عقد ازدواج یا درضمن عقد خارج لازم، وکالت در طلاق را به طور مطلق یا مقید به زن می دهند.

در این صورت اگر زن وکالت مطلق در طلاق داشته باشد  وکیل درخواست طلاق نماید اما اگر وکالت در طلاق زن مقید باشد یعنی فقط محدود به چند مورد باشد در صورتی که آن مورد را اثبات کند می تواند از وکالت درطلاق استفاده نماید.

به طور نمونه اگر زن وکالت در طلاق داسته باشد و آن هم مقید به زمانی باشد که مرد معتاد شود، در این صورت تنها زمانی که مرد معتاد شود  و زن  بتواند اعتیاد شوهر را اثبات کند، وکیل در طلاق خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *