مشاوره حقوقی دیه

مشاوره حقوقی دیه : اغلب افراد بعد از شنیدن کلمه دیه بلافاصله به یاد تصادفات رانندگی و یا نهایتا جنایتی مانند قتل می افتند. چنانچه شما نیز دیه را صرفا محدود به موارد مذکور می دانید،بهتر است با ما همراه باشید تا به شناخت کاملی از دیه،انواع آن و مراحل مطالبه اش برسید.قبل از هر چیز لازم است بدانید که نتیجه آسیب هایی که از طرف کسی به جسم شخص دیگری وارد می شود یا مجازات قصاص است و یا مجازات مالی یعنی پرداختن دیه.

مشاوره حقوقی دیه

جنگ اول به از صلح آخر

مشاوره حقوقی دیه: بیایید از حالا تا آخر این مقاله تکلیفمان را با هم روشن کنیم یعنی در هر جنایتی که به طور عمدی انجام شود چه این جنایت منجر به قتل شده و یا منجر به نقص عضو ، با وجود این که طبق شرع و قانون، مجازات قصاص برایش پیش بینی شده اما اگر خانواده مقتول یا خود شخص نقص عضو شده ،بخواهند می توانند در ازای دریافت دیه از حق قصاص خود بگذرند.از طرفی اگر جنایتی غیرعمدی منجر به سلب حیات از دیگری شود به علت غیرعمد بودن آن امکان قصاص وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی اولیای دم فقط می توانند مطالبه جبران خسارت مالی نمایند.

از مجازات قصاص چه میدانیم؟!

تقریبا همه ما به لطف رسانه های خبری و حتی سریال های تلویزیونی با مفهوم قصاص به عنوان مجازاتی برای قتل عمد آشنایی داریم.اما نوع دیگری از قصاص به نام قصاص عضو نیز وجود دارد.نکته مهم در مشاوره حقوقی دیه، طبق قانون اگر کسی آسیبی به دیگری وارد کند که منجر به نقص عضو او شود، شخص مرتکب به مجازات قصاص عضو محکوم می شود یعنی در ازای عضوی که از دیگری ناقص کرده ،همان عضو خودش نیز ناقص می شود.بهتر است بگوییم که قصاص یعنی با هرکسی مانند خودش رفتار کردن!

دیه در معنای مقدر آن

دیه یعنی مجازاتی پولی که اگر مقدار آن در شرع و قانون به طور دقیقی تعیین شده باشد، به آن دیه مقدر می گویند. هدف از دیه جبران خسارت مالی در برابر صدمه وارد شده به فرد است.حال این صدمه می تواند قتل عمد و غیر عمد باشد و یا آسیب به اعضای بدن و منافع این اعضاء(منظور از منافع یعنی کارایی اصلی هر عضو بدن.مثلا منفعت گوش ،شنوایی و منفعت چشم بینایی است)
و حتی جراحات نیز منجر به پرداخت دیه می شوند.البته با توجه به نوع جراحت که می تواند از خراشی سطحی تا بریدگی های بسیار عمیق باشد،مبلغ مجازات مالی آن نیز متفاوت است.به طور کلی هرچه جراحت عمیق تر باشد یعنی به استخوان نزدیک تر ،پس مقدار دیه بیشتری نیز به آن تعلق میگیرد.
به علاوه، آن دسته از صدماتی که باعث تورم و تغییر رنگ پوست (اعم از صورت و بدن) به قرمزی،کبودی و سیاهی شده نیز موجب دیه هستند.
توجه داشته باشید که صدمات جسمانی فقط در جنایات خلاصه نمیشوند بلکه تصادفات و حتی حوادث ناشی از کار نیز ممکن است منجر به فوت یا آسیب های بدنی شوند.با توجه به این که اکثر آسیب های جانی حاصل از تصادفات و سوانح،غیرعمدی هستند در نتیجه برای آنها نیز پرداخت دیه تعیین می شود. که البته اگر منجر به فوت شوند ، دیه یک انسان کامل باید پرداخت شود که مقدار آن به طور هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

دیه غیر مقدری به نام اَرش

اگر در نتیجه جنایت، ضرب و جرح و یا حتی تصادفات به اعضای بدن آسیبی غیر از فوت وارد شود که میزان دیه آن در قانون و شرع تعیین نشده باشد ،پس پای دیه غیرمقدر به میان می آید که به آن اَرش نیز گفته می شود. مقدار اَرش را پزشکی قانونی بر اساس نوع وچگونگی صدمه وارده و همچنین با توجه به دیه مقدر شده در قانون تعیین می نماید.

محاسبه مجازات مالی مقدر

با توجه به این که دیه طبق مبلغ اعلامی توسط قوه قضائیه،محاسبه می شود پس در موارد مذکوری که مجازات دیه حاکم است ابتدائا باید شکایت کیفری انجام شده و سپس کلانتری وارد عمل می شود و با صدور معرفی نامه ای شخص متقاضی را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد و در نهایت پزشکی قانونی در مقام کارشناسی میزان صدمات وارده را مشخص و آن را به دادگاه اعلام می نماید و دادگاه نیز طبق گواهی صادره از پزشکی قانونی،میزان دیه را تعیین و اعلام می کند.

محاسبه مجازات مالی غیر مقدر

همان طور که در مقاله مشاوره حقوقی دیه گفته شد برای آسیب هایی که دیه آن در قانون پیش بینی و تعیین نشده ،دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی( یعنی اعلام صدمات وارده)و تکیه بر تشخیص خود،مبلغی را تحت عنوان ارش اعلام می کند.
به منظور آگاهی هرچه بیشتر از حقوقتان لازم است بدانید که حتی می توانید نسبت به نظریه پزشک قانونی اعتراض نمایید مثلا زمانی که تمام آسیب های وارده به شما در این نظریه ذکر نشده باشد.

تاثیر جنسیت در مقدار دیه

در مشاوره حقوقی دیه باید بیان داشت که اگرچه بر اساس شرع اسلام جنسیت قربانی در میزان دیه موثر بوده به طوری که مقدار دیه یک زن به میزان نصف دیه یک مرد است.
اما جدای از تمام حرف و حدیث های پر حاشیه بد نیست بدانید طبق قانون در تمامی جنایت هایی که علیه یک خانم رخ می دهد چه قتل باشد و یا تصادف منجر به فوت و یا حتی صدمه به اعضای بدن،مابه تفاوت دیه را طبق حکم دادگاه ،صندوق تامین خسارت های بدنی تامین می نماید بنابراین هیچ تفاوتی میان زن و مرد نبوده و هر دو جنس از دیه کامل برخوردار خواهند شد. در حالی که در دیه ناشی از تصادفات منجر به فوت از همان ابتدا زن و مرد متوفی، فارغ از جنسیتشان به طور برابر از دیه کامل بهره مند می شوند.

پدیده ای به نام دیه تغلیظ شده

اگرچه تصور این که خون بها بتواند غلیظ شود کمی سخت و حتی خنده دار است اما طبق مقررات دینی و قانونی ما چنین امکانی وجود دارد.البته غلیظ شدن به معنی مضاعف و بیشتر شدن!
بنابر این اگر کسی در ماه های حرام(چهار ماه محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) و یا در حریم مکه مرتکب قتل دیگری شود(اعم از عمد و غیر عمد و حتی ناشی از تصادف) به مقدار دیه کاملی که در حالت عادی باید پرداخت میشد یک سوم دیه نیز اضافه می شود. یعنی در سال99 که میزان دیه کامل 330 میلیون تومان است در ماه حرام 440 میلیون تومان خواهد بود. البته اگر بین صدمه وارده و فوت مدتی فاصله بیفتد فقط در صورتی موجب تشدید دیه می شود که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام یا حریم مکه رخ بدهد.نکته قابل توجه این است که تغلیظ دیه شامل دیه ناشی از نقص عضو و یا دیگر جراحات نمیشود.
بخواهید تا دیه به شما داده شود!
در هر اتفاق منجر به پرداخت دیه اعم از قتل عمدی ،جنایت موجب نقص عضو،قتل غیر عمدی ناشی از تصادف و… دادگاه در صورتی حکم به پرداخت دیه را صادر می کند که ابتدائا خود شخص آسیب دیده و یا خانواده شخص فوت شده،این جبران خسارت مالی را با شکایت کیفری و یا حتی به موجب دادخواست حقوقی مطالبه نمایند.لازم به ذکر است که بعد از صدور حکم دادگاه و تعیین مبلغ قابل پرداخت به عنوان دیه قابل اعتراض ( تجدیدنظر) می باشد.
البته دریافت دیه ناشی از تصادفات می تواند کمی متفاوت باشد.یعنی این امکان وجود دارد که بدون مراجعه به محاکم قضایی ،با توافق بین شرکت بیمه کننده ، فرد مقصر وخانوداه متوفی یا خود شخص آسیب دیده ،دیه و خساراتی بدنی دیگر از جمله ارش به طور کامل پرداخت شود.

مهلت های قانونی تعیین شده برای پرداخت دیه

بر اساس نوع جنایت ،مهلت های پرداخت دیه متفاوت می باشد اما همگی این مهلت ها از زمان وقوع جنایت محاسبه می شود. به طوری که در جرم عمدی اعم از قتل تا ضرب و جرح، دیه باید در مدت یک سال از وقوع جنایت، پرداخت شود.
و از طرفی در جرایم شبه عمد مدت پرداخت دیه ظرف دو سال می باشد به طوری که نصف مقدار دیه در همان سال اول و مابقی در دومین سال پرداخت می شود. و در خطای محض نیز مهلت مذکور ظرف سه سال می باشد ولی شخص مرتکب باید به طور هر ساله مقدار یک سوم از دیه را پرداخت نماید. البته طبق قانون،طرفین پرونده برای پرداخت دیه می توانند بر تاریخی غیر از آنچه بیان شد نیز توافق نمایند.
توجه داشته باشید که هر نوع دیه ای اعم از مقدر و ارش که در هر شرایطی چه به موجب حکم دادگاه و چه بر مبنای توافق طرفین تعیین شده باشد در هر حال به نرخ روز یعنی نرخ زمان پرداخت محاسبه می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *