مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه

مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه : خانواده های ایرانی به هنگام ازدواج و نکاح دختر خود، ابزارآلات و وسایلی را در اختیار دختر خود قرار می دهند که به عنوان هدیه ای از طرف پدر و مادر دختر به دختر باشد به منظور انگیزه دادن و شروع زندگی و کمی آسان تر کردن خیال فرزند خود از تهیه ابزارآلات و وسایل ابتدایی زندگی.

بسیاری از خانواده ها به هنگام تهیه جهیزیه انواع اقلام و تعداد این اقلام را یادداشت می کنند که در اصطلاح حقوقی به چنین عملی که یادداشت کردن اقلام و تعداد جهیزیه می باشد، سیاهه جهیزیه گویند.

سیاهه  بسیار مهم و با ارزش می باشد که البته سیاهه  حتما می بایست توسط طرفین به امضاء برسد تا ارزش قانونی پیدا کند و به توان از آن استفاده کرد.

طلاق وجدایی ممکن است برای هر زن و شوهری اتفاق بیافتد، هر زن و شوهری که با هم اختلاف داشته باشند و کار آنها به جدایی و طلاق برسد، درآن لحظه است که ارزش و اهمیت سیاهه معین و مشخص می شود زیرا که در صورت وقوع طلاق،  زوجه به دنبال جهیزیه کامل خود می باشد و می خواهد آنها را مسترد کند که در اصلاح حقوقی به چنین عملی استرداد گویند.

مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه

آیا جهیزیه به ارث می رود؟

ارزش جهیزیه امروز بسیار بیشتر از گذشته است زیرا یک  ساده ترین نوع آن امروزه میلیون ها تومان قیمت و ارزش دارد بنابراین از لحاظ مالی بسیار مهم است. ممکن است زوجه فوت کند حال مسئله آن است که آیا جهیزیه زن به ارث می رسد و فرزندان می توانند آن را از پدرشان مطالبه کنند؟ یا تماماً  برای شوهر است!!

وکیل خانواده عدل جویان در این زمینه پاسخ داد:

جهیزیه زن همواره به عنوان ترکه و دارایی زن محسوب شده بنابراین فرزندان می توانند آن را از پدرشان مطالبه کرده  و فی مابین خودشان تقسیم کنند پس فرزندان هم همانند پدر به میزان سهم خود در دارایی به جا مانده از زن سهیم هستند و باید حق پسران و دختران  از دارایی مادر با توجه به قانون ارث به شکل مساوی بین آنها تقسیم شود.

اهمیت لیست سیاهه

ممکن است طرفین دعوای  ادعایی خلاف واقع داشته باشند به طور مثال زوجه ادعا می کند که جاروبرقی گران قیمتی جزو جهیزیه وی بوده ولی مرد آنر انکار می کند یا مرد ادعا می کند که زوجه لباسشویی را با خود برده ولی در مقابل زوجه بیان می دارد؛ لباسشویی هم جزوه وسایلی بوده که با خود به منزل شوهر آورده پس مالک آن می باشد.

درچنین شرایطی یکی از راه ها و روشی که به کمک قاضی محترم و وکلای آنان می آید سیاهه جهیزیه می باشد که در آن لیست سیاهه، تمامی ابزار و وسایل  آمده وطرفین نکاح اعم از زوج و زوجه آنرا امضاء نموده اند، بنابراین با مراجعه سیاهه به راحتی می توان قاعله را ختم به خیر کرد.

اکثرپرونده های حقوقی از چنان پیچیدگی برخورداند که برای حل وفصل آنها نیاز به حضورشما دردفتروکالت و ارتباط با وکیل داگستری و اخذ راهمایی مفید برای جلوگیری از ضررهای بیشتر می باشد.

آیا طلا های زن جزوه جهیزیه زن است ؟!

مردها در طول زندگی مشترک برای همسر خود طلا خریداری می کنند اما در زمان جدایی و طلاق همین طلا یکی از مسائل اختلافی بین آنها می شود و از آنجا که طلا ارزش مادی بسیار داد هیچکدام از طرفین کوتاه نمی آید! یک پاسخ مشخص ، طلاهای زن جزه جهیزیه نبوده ولی این به معنای عدم مالکیت زن بر طلاها نیست.

نکته حیرت انگیز:

اگر مردی در طول زندگی مشترک بعد از دوران نامزدی دقت کنید! بعد از دوران نامزدی ! طلا برای همسر خود خریداری کند این طلا ها جزوه دارایی زن محسوب شده و زوجه دیگر مالک آن می شود و مرد نمی تواند در اموال زن تصرفی کند.

مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه

  • حال مسئله مهمی که  مطرح می شود  آن است که چنانچه زوج لیست سیاهه را مشاهده کرده اما هرگز آنرا امضاءنکرده است آن سیاهه دیگر ارزش و اعتبارقانونی ندارد زیرا امضاء وی به معنای تایید این سیاهه می باشد.
  • نکته ای که باید به آن توجه ویژگی ای کرد آن است که اگر لیست سیاهه جهزیه در یک کاغذ عادی نوشته شده باشد و طرفین نیز آن را امضاء و تایید کرده اند، این سند به عنوان یک سند عادی در دادگاه معتبر می باشد و می توان به آن استناد کرد.
  • اما مسئله مهم در مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه آنکه اسنادی که به شکل عادی تنظیم وامظاء می شوند و به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده است می توان نسبت به چنین اسنادی ادعای جعل یا انکار نمود به این معنا که طرفین دعوا به راحتی می توانند نسبت به اسناد عادی ادعا کنند که اصلا چنین امضای ،امضاء من نبوده وآن را انکار کنند یا ادعا کنند که این امضا جعل شده.

البته بدیهی است که بعد از مطرح کردن چنین ادعایی می بایست در مقام اثبات اعای خویش برآیند.

اجازه مطرح کردن ادعای انکار یا جعل نسبت به سند عادی  می تواند برای طرف دیگر زیان بار و وقت گیر باشد. گروه وکلای عدل جویان  سعی در حل مشکلات و دعاوی شما در کمترین فرصت با ارزانترین هزینه می باشد.

مالکیت زن بر وسایلی که از خانه پدری آورده!!

گاهی اوقات این مسئله درمیان بعضی از خانواده ها مطرح می شود، وظیفه بلکه تکیلف شرعی دختر و خانواده ی وی است که جهیزیه تهیه کنند. مسلم است  هیچ کجای قانون و شرع تهیه کردن و خرید جهیزیه بر خانواده زن یا زوجه اجبار نشده است پس زوج نمی تواند زوجه یا خانواده وی را ملزم به تهیه اقلامی نماید.

حق شوهر نسبت به جهیزیه

برخی مردان در این گمان اشتباه به سر می برند که بعد از آنکه زوجه جهیزیه خود را درمنزل شوهر پیاده کرد!  زندگی مشترک شروع شد این شوهر است که مالک تمام ابزارو وسایل موجود درخانه می باشد .چنین تفکری اشتباه،غلط وفاقد اعتبارقانونی است.

زوجه تا زمان تلف نشدن مال و جنس خود  مالک اموال خود می باشد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد و مورد نظرش باشد انجام دهد.

در این میان زوج یا شوهر فقط حق استفاده ازاین اموال را دارد که دراصطلاح حقوقی آنرا حق انتفاع می نامند ،یعنی؛ تازمانی که ازدواج و نکاح پابرجاست زوج می تواند ازدارایی  زوجه استفاده نماید ولی هرگز مالک یا صاحب این اموال نمی شود.حتی پس از مرگ زوجه نیز اثاث ودارایی زن  بین وراث زوجه به نصاب سهم هریک از وراث تقسیم می شود.

نکته قابل توجه

در صورتی که زوجه به طور عمد موجب تلف یا ناقص یا معیوب شدن اثاث زن شود زوجه می تواند علیه زوج یا مرد شکایت تنظیم نموده و از طریق قانونی و قضایی مطالبه عین، مثل یا قیمت آنرا مطالبه نماید.

اقدامات لازم

  برای استرداداقلام زوجه می بایست اقداماتی را به کمک وکیل دادگستری انجام دهید و مدارکی را جمع آوری نماید که این مدارک عبارت اند از:

  1. تهیه سیاهه
  2. فاکتورخرید اقلام
  3. سند ازدواج
  4. کارت ششناسایی وملی
  5. حضور شاهدان در صورت نیاز

مراحل استرداد اقلام زوجه

 در پی آن هستیم تا روند رسیدگی به این مسئاله  را بیان سازیم .

زوجه برای رسیدن به هدف خود باید مدارک مذکور دربالا را تهیه کرده و درصورتی که ارزش آن کمتر از 20 میلیون باشد در شورای حل اختلاف و چنانچه بالاتر ازآن باشد در دادگاه خانواده اقدام نماید.

پس از تشکیل جلسه دادگاه ، مدارک و اسناد مربوطه را به قاضی محترم دادگاه تقدیم می نماید و با کمک وکیل خانواده در مقام اثبات ادعای خویش بر می آید و قاضی دادگاه نیز پس از بررسی و کارشناسی پرونده حکم به استرداد جهیزیه می دهد.

گروه حقوقی ما درصدد آن می باشد، برای اخذ مشاوره حقوقی با هزینه کمتر، بتواند مشکلات حقوقی شما را حل نموده و شما را در مسیر احقاق حق  و رسیدن به حق یاری نماید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *