صدور حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. ورشکستگی را به حالتی گویند که بدهی و دیون شخص ازدارایی های وی کمتر باشد و دارایی های وی کفاف دیون شخص را ندهد .

درصورتی که شخص حقیقی و یا حقوقی همانند شرکت ، توانایی پرداخت بدهی ها و دیون خود و تعهدات مالی خود را نداشته باشد ، آن فرد یا شرکت به عنوان ورشکسته معرفی خواهد شد. استفاده از وکیل دادگستری یک راه منطقی و هوشمندانه برای برون رفت از این مشکل اشست.

صدور حکم ورشکستگی

ورشکسسته شدن فرد یا شرکت می بایست به دستور دادگاه باشد و حکم ورشکستگی باید توسط دادگاه اعلام گردد. لازم به ذکر می باشد که درصورت ورشکستگی و ازکار افتادگی و تعطیلی کسبه و افراد عادی همچون کسبه بازار و …مفلس نامیده نمی شوند ، زیرا ورشکستگی ومفلس در مورد بازرگانان وتجار مطرح می شود و افرادی که تاجر باشند و از پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی خود ناتون باشد ورشکسته اعلام می شوند.

صدور حکم ورشکستگی

انواع ورشکستگی

ورشکستگی تاجر به 2نوع می باشد:

  1. ورشکستگی به تقصیر
  2. ورشکستگی عادی

ورشکستگی به تقصیر : ورشکستگی به تقصیر ، زمانی روی می دهد که ثابت شود که هزینه های شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده و یا تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است و یا با هدف به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه را انجام داده باشد در موارد مذکور حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر می شود .

حال خود این ورشکستگی به تقصیر به 2 نوع الزامی و اجباری تقسیم می شود. به این معنا که در ورشکستگی به تقصیرالزامی ، دادگاه محکوم به صدور حکم ورشکستگی می باشد و باید حکم ورشکستگی صادر کند و اما در ورشکستگی به تقصیر اختیاری ، دادگاه این اختیار را دارد که با توجه به اوضاع واحوال موجود حکم ورشکستگی صادر کند یا نکند .

چه زمانی دادگاه حکم ورشکستگی می‌دهد :

از موارد دیگری که دادگاه اختیار دارد که حکم ورشکستگی را صادر کند ، زمانی است که تاجر و یا شرکت تعهداتی کرده باشد به حساب دیگری ، اما درمقابل عوضی دریافت نکرده باشد. در چنین موارد ی نیز دادگاه با درنظر گرفتن اوضاع واحوال مالی شرکت یا تاجر اختیار به صدور حکم ورشکستگی دارد.

مهلت اعلام ورشکستگی

مطابق قانون تجارت ، تاجر یا شرکت تجاری می بایست در ظرف 3 روز توقف و ورشکستگی خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی اظهار نماید وصورت حساب ها و تمامی دفاتر تجاری را نیز تقدیم نماید.

چنانچه تاجر یا شرکتی که در مدت 3 روز پس از ورشکستگی و عدم توانایی در پرداخت دیون، ورشکستگی خود را اعلام ننماید و دادخواست ورشکستگی را دردفاتر خدمات قضایی تنظیم ننماید، ورشکستگی وی به ورشکستگی به تقصیر، تبدیل خواهد شد و به دنبال آن قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی در مورد آن تاجر اعمال خواهد شد و مجازات کیفری 6ماه تا2سال حبس برای آن صادر می شود.

نتایج اعلام ورشکستگی

از مهمترین نتایج وپیامدهای اعلام ورشکستگی و تنظیم دادخواست ورشکستگی در دفاتر خدمات قضایی آن است که تاجر یا شرکتی که این دادخواست را درمهلت مقرر تنظیم نموده باشد، خسارت تاخیر تادیه از وی اخذ نمی گردد.

این امکان وجود دارد که شرکت یا فرد تاجر ورشکسته یک قرارداد ارفاقی با طلبکارن خود منعقد سازد و طی آن قرارداد، شرکت ورشکسته یا تاجر و فرد ورشکسته به فعالیت خود ادامه دهد و از این طریق بدهی ها و دیون خود را به شکل تدریجی پرداخت نماید.

مرجع قضایی صالح

برای اعلام ورشکستگی و صدورحکم ورشکستگی خود تاجر یا شرکت می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی دهد و هم طلبکاران شرکت یا فرد ورشکسته می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی دهند، اگر درخواست صدور حکم ورشکستگی توسط خود فرد تاجر باشد دادگاه محل اقامت خود فرد، مرجع قضایی صالح می باشد. اگر خود شرکت تجاری یا شخصیت حقوقی این درخواست را داشته باشد، دادگاه محل اقامت شرکت دادگاه صالح می باشد.

روند رسیدگی

طلبکاران یک شرکت و یا تاجر می توانند بعد از سپری شدن مدت زمانی که برای پرداخت دین و انجام تعهدات درنظر گرفته می شود و فرد یا شرکت از پرداخت دیون و انجام تعهدات امتناع ورزند، می بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواستی را باعنوان صدور حکم ورشکستگی تنظیم نمایند.

بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه، طلبکاران باید تمامی مدارک و بینه خود را که بیان کننده بدهکاری خوانده و عدم پرداخت دین و عدم انجام تعهدات توسط خوانده در زمان مقرر می باشد را به دادگاه تقدیم نمایند. دادگاه نیز پس از بررسی و تحقیقات لازم حکم به ورشکستگی را صادر می کند.
چنانچه شرکتی در ایران اقامتگاه نداشته باشد ولی یک شعبه داشته باشد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی کدام دادگاه می باشد؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *