درخواست تقسیم ترکه

درخواست تقسیم ترکه: به موجب ماده 300 قانون امور حسبی ؛ برای تقسیم ترکه چنانچه ورثه متعدد باشند، هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم ترکه خود را بخواهند.

درخواست تقسیم ترکه

افراد زیر می توانند در خواست تقسیم ترکه را داشته باشند :

  • در صورتی که ورثه صغیر باشد، پدر یا جد پدری او می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم کند.
  • اگر متوفی برای بعد از زمان فوت وصی تعیین نموده باشد، وصی او حق درخواست تقسیم را دارد.
  • چناچه برای وراثی که از تصرف از اموال خود ممنوع هستند نظیر صغار و مجانین؛ ورثه قانونی تعییین شده باشد ، ورثه قانونی از جانب افراد مذکور حق درخواست تقسیم را دارد.
  • در مورد غایب مفقودالاثری که برای اداره ی اموال خود متصدی تعیین نکرده باشد و قانونا هم این تصدی در اختیار کسی قرار داده نشده باشد، دادگاه برای اداره اموال غایب مفقودالاثر شخصی تحت عنوان امین تعیین می کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.  ماده ۳۰۳ قانون امور حسبی بیان می دارد:هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید.

در مطلب درخواست تقسیم ترکه لازم به ذکر است ، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز حق در خواست تقسیم را دارد .

 

  • کسی که سهم الارث بعضی ورثه به او منتقل شده است.پس از قبول وصیت از جانب موصی له، او نیز حق درخواست تقسیم را دارد.
  • وصی(کسی که از طرف موصی برای اجرای وصایا تعییین می شود) که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد حق درخواست تقسیم را دارد.

اداره سهم الارث جنین

برای جنین متعلق به میت که ولی یا وصی نداشته باشد برای اداره ی سهم الارثش امین منصوب می شود که وظیفه ی اداره ی اموال جنین و حق درخواست تقسیم ترکه را نیز به عهده دارد. ممکن است دادگاه برای نظارت بر عملکرد امین ناظر تعیین کند و درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین نماید.

تقسیم اموال متوفی

تقسیم اموال متوفی از نظر قانون به دو صورت امکان پذیر است:

  1. تنظیم تقسیم نامه بین وراث با توافق آن ها
  2. تقسیم اموال توسط دادگاه (ضمن دعوای تقسیم ترکه)
    تقسیم ترکه از مسائل تخصصی و پیچیده است که برای تسهیل این امر می توانید از وکلای متخصص در این امور بهره مند شوید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *