مجوز کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح با هدف عمران و ساخت بنا به‌نام متقاضی واجد شرایط، صادر و گواهی اعطاء می‌شود.

نوشته‌ها

وکیل الزام به اخذ پایان کارadljooyan

وکیل الزام به اخذ پایان کار

/
پایان کار چیست؟ پایان کار گواهی یا سندی است که مالک یا نماینده…
وکیل الزام به اخذ پایان کارadljooyan

وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان

/
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان یکی از موارد پیچیده و اختلافی …