مدرکی که توسط دولت برای مردم صادر شده و به موجب آن اجازه ورود به خاک دیگر کشورها داده می شود.

نوشته‌ها

نکاح مرد ایرانی با زن خارجیhttps://adljooyan.com

نکاح مرد ایرانی با زن خارجی

/
نکاح مرد ایرانی با زن خارجی : این امکان برای مردان ایرانی وجود دارد ک…