به نوشته رسمی و تنظیمی وقف در دفتر ثبت اسناد و املاک گفته می شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

/
مشاوره حقوقی  ابطال وقف نامه : هر آنچه در مشاوره حقوقی ابطال وقف نام…