این مخدر که از مشتقات مورفین می باشد جز قوی ترین و اعتیادآورترین مخدرها است که به شیوه تقطیر از گیاه خشخاش یا مورفین بدست می آید. مخدر هروئین پودر قهوه ای یا سفید رنگ تلخ مزه ای است که در اختیار مصرف کنندگان مواد مخدر قرار می گیرد.

نوشته‌ها

مواد مخدر چیستhttps://adljooyan.com

مواد مخدر چیست

/
مواد مخدر چیست: این جمله مطمئنا بارها به گوش شما خورده است ، اعتیاد…