در عقد موقت يا عقد منقطع، زن و مرد براي مدتي پيمان مي‌بندند تا ميان آنها رابطه محرميت برقرار شود و اين رابطه دائمی نيست بلكه براي مدتي است كه در عقد معلوم مي‌شود.

نوشته‌ها

تعلیق در ازدواجhttps://adljooyan.com/

تعلیق در ازدواج

/
تعلیق در ازدواج : همانطور که می دانیم ازدواج یک عقد به حساب می آید…
الزام به ثبت ازدواجhttps://adljooyan.com

الزام به ثبت ازدواج

/
الزام به ثبت ازدواج: در ابتدا باید به مفهوم و معنای ثبت بپردا…