در مدت زمانی که شخصی به طوری غیبت داشته که عادتا بعد از آن زمان زنده نمی ماند. قانونگذار برای رعایت حقوق ورثه ، حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر و دادن اموال غایب به ورثه را پیش بینی کرده است

نوشته‌ها

وکیل بیمه فوت

وکیل بیمه فوت ، محاسبه آنلاین و رایگان بیمه عمر

/
وکیل بیمه فوت  در ارتباط با مسائل حقوقی بیمه فوت و حقوق مستم…
غایب مفقودالاثرhttps://adljooyan.com/

غایب مفقودالاثر

/
غایب مفقودالاثر:  کسی است که از مدت غیبت او زمان زیادی گذشته و …