به فرآورده های گیاهی حاصله از گیاهان خشخاش، شاهدانه، کوکا و مواد شیمیایی ای که بر اثر استعمال آن به هر طریق از قبیل دود کردن، نوشیدن، تزریق کردن و … سبب ایجاد احساس وهم و توهم و کاهش سطح هوشیاری در آدمی می شود مواد مخدر می گویند. مواد مخدر به دو دسته سنتی و صنعتی تقسیم می شوند. منظور از مواد سنتی افیون هایی همچون تریاک، هروئین، شیره، حشیش، گراس، گل و … می باشد و منظور از مواد صنعتی مخدرهای شیمیایی ای همچون شیشه، کراک، ال اس دی، اکستاسی، آمفتامین و … می باشد.

نوشته‌ها

حمل مواد مخدر و مجازات آن

حمل مواد مخدر و مجازات آن

/
حمل مواد مخدر و مجازات آن  : جرایم مربوط به مواد مخدر و دارو…
پاک کردن‌ سو پیشینه کیفریhttps://adljooyan.com

پاک کردن‌ سو پیشینه کیفری

/
پاک کردن‌ سو پیشینه کیفری: آیا پاک کردن سو پیشینه کیفری امکانپ…
حکم اعدام در مواد مخدرhttps://adljooyan.com

حکم اعدام در مواد مخدر

/
حکم اعدام در مواد مخدر : جرائم مربوط به مواد مخدر با درجات مختلف…
مشاوره حقوقی مواد مخدرadljooyan

مشاوره حقوقی مواد مخدر

/
مشاوره حقوقی مواد مخدر : مواد مخدر، ماده تخدیر کننده ایست که با …
حضانت

حضانت

/
حضانت : حضانت را در لغت به معنای محافظت و نگهداری بیان کردند و در حقو…
قاچاق و مجازات آنhttps://adljooyan.com

قاچاق و مجازات آن

/
قاچاق و مجازات آن :  یکی از مواردی که به اقتصاد کشور ضربه وا…
مواد مخدر چیستhttps://adljooyan.com

مواد مخدر چیست

/
مواد مخدر چیست: این جمله مطمئنا بارها به گوش شما خورده است ، اعتیاد…