مواد مخدر صنعتی به ترکیب های مواد شیمیایی گفته می شود که عموما در لابراتورهای زیرزمینی تولید می شوند. این مواد دارای اثرات به مراتب مخرب تر روحی و عوارض جسمانی نسبت به مواد مخدر سنتی یا قدمی هستند. انواع مواد مخدر صنعتی که تا امروز تولید گردیده عبارتند از:

کریستال – کراک – LSD – اكستاسی – آمفتامين – جي اچ بی – شیشه – کتامین – مسکالین – پان پراگ – دیفنوکسیلات – نالترکسون – فلاکا

نوشته‌ها

مواد مخدر چیستhttps://adljooyan.com

مواد مخدر چیست

/
مواد مخدر چیست: این جمله مطمئنا بارها به گوش شما خورده است ، اعتیاد…