مواد مخدر سنتی (طبیعی) موادی هستند که از گیاهانی مثل خشخاش، شاهدانه و… مستقیم و به شکل طبیعی استخراج می شوند. مصرف این مواد نسبت به نمونه های صنعتی آن عوارض کمتری داشته ولی مطابق قانون دارای جرم بوده و فرد معتاد با استعمال مواد مخدر سنتی به مجازات محکوم می شود.

نوشته‌ها

مواد مخدر چیستhttps://adljooyan.com

مواد مخدر چیست

/
مواد مخدر چیست: این جمله مطمئنا بارها به گوش شما خورده است ، اعتیاد…