اگر در هنگام عقد برای خانم مهریه ای تعیین نشود و یا مهریه تعیین شده خارج از عرف باشد و یا کلا برای مهریه به توافق نرسند، بعد از عقد و بعد از اولین رابطه جنسی زناشویی، مهری به خانم تعلق می گیرد که به مهر المثل معروف است.آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود.

نوشته‌ها

تعلیق در ازدواجhttps://adljooyan.com/

تعلیق در ازدواج

/
تعلیق در ازدواج : همانطور که می دانیم ازدواج یک عقد به حساب می آید…