زوجه(زن)هر زمان ارده کند می تواند خواستار مطالبه ی مهر خود شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی تقسیط مهریهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تقسیط مهریه

/
مشاوره حقوقی تقسیط مهریه : همانطور که در مشاوره حقوقی اثبات زو…