به معنای همانندی است در مبحث قصاص بطور مثال مماثلت عضو سالم مطرح می شود که به معنای آن است که عضو سالم باید در برابر عضو سالم قصاص شود.

نوشته‌ها

وکیل ضرب و جرحhttps://adljooyan.com

بهترین وکیل متخصص در دعاوی ضرب و جرح در تهران

/
وکیل ضرب و جرح تهران : در حال حاضر در کشور ما با ایجاد فشارهای ا…