در لغت به معنای به یکدیگر بخشیدن است و در حقوق به معامله ای گفته می شود که به شکل داد و ستد واقع می شود بدون به کاربردن الفاظ ایجاب و قبول. در واقع عقد مخصوصی جاری نمی شود و ایجاب و قبول در این معامله به صورت فعل بوده نه الفاظ مختص عقود.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی مالکیتhttps://adljooyan.com/

ابطال سند رسمی مالکیت

/
ابطال سند رسمی مالکیت: در ابتدا باید بیان داشت که هر نوع دعوای حق…