مصوبه، اسم مفعول و مؤنث مصوب است . در اصطلاح حقوقی هرگونه قانون یا مطلبی را که در مجلس یا شورایی لازم الاجرا تشخیص می‌دهند و ابلاغ می‌کنند، مصوبه می‌نامند.

نوشته‌ها

وکیل تنظیم صورتجلسه

وکیل تنظیم صورتجلسه

/
صورتجلسه چیست ؟ به نوشته ای که بیان کننده تمام مصوبات و مذاکرات…