دست دادن دو نفر به هنگام دیدار یا خداحافظی با یکدیگر.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زناhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا

/
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا : در جوامع با فرهنگ های…