بعد از انحلال شرکت یا ورشکستگی دادگاه فرد یا افرادی را به عنوان مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه انتخاب می کند.

مدیر تصفیه باید تمام امور شرکت را بر عهده گیرد و تعهدات شرکت را انجام دهد، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد.

نوشته‌ها

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…