محجور در لغت به معنی بازداشتن و منع شدن می باشد و در اصطلاح حقوقی، کسی است که از بخشی از تصرفات خود و اعمال حقوقی خویش منع شده است. اسباب حجر عبارتند از: صغر، سفه و جنون. بر اساس ماده 1210 قانون مدنی، هیچ­کس را نمی ­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد. مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می ­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

نوشته‌ها

وکیل تغیر نام

وکیل تغیر نام و نام خانوادگی + مشاوره رایگان

/
وکیل تغیر نام و نام خانوادگی : به اشخاص بالای 18 سال، مستقلا امکان در…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

صدور حکم حجر

/
صدور حکم حجر : حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انج…
صدور حکم رشدhttps://adljooyan.com/

صدور حکم رشد

/
صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق ر…
نصب امینhttps://adljooyan.com/

نصب امین

/
نصب امین :بعضی از افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را…
درخواست نصب قیمhttps://adljooyan.com

درخواست نصب قیم

/
درخواست نصب قیم : بسیاری از مردم جامعه خودشان بدون واسطه و مستقل کار…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

تقسیم ماترک ، تقسیم ارث

/
تقسیم ماترک : بعد از پرداخت دیون و مطالبات متوفی هرآنچه از ت…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم): در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، …
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

وکیل متخصص حکم حجر

/
وکیل متخصص حکم حجر حجر به دو دسته تقسیم میشود حجر عام - …