اموالی که شبیه و مانند دارند و تعداد آن می تواند بی شمار باشد. بعبارت دیگر اموالی که تعداد آن ها نمی تواند بیش از چند عدد باشد، جزء این تعریف قرار نمی گیرد.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …