نوشته‌ها

جریمه برای سگ گردانان

/
جریمه برای سگ گرداناندر بخشی از این نامه با اشاره به حادث…