نوشته‌ها

جریمه برای سگ گردانان

/
جریمه برای سگ گردانان در بخشی از این نامه با اشاره به حادث…