یک ناهنجاری در زنان است که طبق قوانین فقه و قانون مدنی ایران باعث فسخ نکاح می‌شود.

نوشته‌ها

تدلیس در نکاحhttps://adljooyan.com/

تدلیس در نکاح

/
تدلیس در نکاح : تدلیس یا همان نیرنگ و فریب در نکاح، در واقع تح…