به دستوراتی که دادگاه در موارد خاص اقدام به صدور آن می نماید.
منظور از موارد خاص، مواردی مثل ذی نفع نبودن، ذی سمت نبودن، مشروع نبودن دعوا، یا عدم اهلیت… می باشد.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …