مطابق با ماده 183 قانون مدنی قرارداد عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها قرار گیرد.

نوشته‌ها

عقد صلح و نکات حقوقی آنhttps://adljooyan.com/

عقد صلح و نکات حقوقی آن

/
عقد صلح و نکات حقوقی آن چیست؟ طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی تصویب شده است.…
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفنhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن

/
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن : پس از خرید و فروش ملک متعل…