قذف نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به دیگری می باشد که مطابق قانون از جرایم حدی بوده و مجازات آن 80 ضربه شلاق می باشد. قذف ممکن است مستقیم باشد یا به طور غیرمستقیم. مثل اینکه قاذف بگوید مادر فلانی زناکار است. همچنین قذف میت نیز ممکن بوده و دارای مجازات می باشد.

نوشته‌ها

شهادت دروغ و مجازات کیفری آنadljooyan

شهادت دروغ و مجازات کیفری آن

/
شهادت دروغ و مجازات کیفری آن : شهادت دروغ و یا شهادت کذب عنوانی …
مشاوره حقوقی قذفhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی جرم قذف

/
 مشاوره حقوقی قذف:  آنچه در مشاوره حقوقی جرم قذف باید بدانیم؟ …
لعانhttps://adljooyan.com/

لعان

/
لعان: لعان آمده از فقه امامیه می باشد که از آن به عنوان یکی از موا…
لعانhttps://adljooyan.com/

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم): در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، …
لعانhttps://adljooyan.com/

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…