مالی که مانند و شبیه ندارد و تنها یک عدد از آن وجود دارد. مانند یک واحد آپارتمان

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …