در لغت به معنای جبران، بدل و جایگزین می باشد و در اصطلاح حقوقی به هریک از طرفین عقد معاوضه که متعهد به انجام تعهد خود می باشند عوض گفته می شود.

نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…