فعل یا ترک فعلی از روی قصد و اختیار . عمد در مقابل سهو به کار می رود.

نوشته‌ها

مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش

/
مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ …