در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به عقد لازم معوض و تملیکی ای گفته می شود که یکی از طرفین عقد، در قبال اخذ مال یا خدمات مال دیگری اخذ می نماید.

نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…