هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند.

نوشته‌ها

وکیل معاضدتیadljooyan

وکیل معاضدتی

/
وکیل معاضدتی متخصص : یکی از دغدغه های امروزه در مراجع قضایی سواد و…
طلاق به درخواست زوجهhttps://adljooyan.com/

طلاق به درخواست زوجه

/
طلاق به درخواست زوجه : طلاق به منزله جدایی و رها شدن می باشد. ط…