عتیقه به هر شی قدیمی و با ارزش تاریخی و فرهنگی ای گفته می شود که غالبا دارای ارزش مالی هنگفتی بوده و عمری حداقل صد ساله داشته باشد.

نوشته‌ها

قاچاق و مجازات آنhttps://adljooyan.com

قاچاق و مجازات آن

/
قاچاق و مجازات آن :  یکی از مواردی که به اقتصاد کشور ضربه وا…