ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن، کفیل شدن، التزام و تعهد می‌باشد

در فقه و حقوق ایران به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است.

نوشته‌ها

حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

جریمه برای سگ گردانان

/
جریمه برای سگ گرداناندر بخشی از این نامه با اشاره به حادث…
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

حق کسب و پیشه

/
حق کسب و پیشه : حق پیشه و تجارت از جمله حقوق قانونی است و به افرادی…