طلاق ایقاع است و به وسیله اراده شوهر به رها نمودن زن خود محقق می شود، به شرط آنکه به صیغه طلاق اعلام گردد. موافقت زن در طلاق لازم نیست و با عدم رضایت او نیز واقع می شود و احتیاج به آگاهی او ندارد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به تمکینhttps://adljooyan.com

طلاق توافقی , مشاوره حقوقی طلاق توافقی به صورت حضوری و تلفنی

/
طلاق توافقی , مشاوره حقوقی طلاق توافقی به صورت حضوری و تلفنی : طلاق ت…