صورتجلسه نوشته ای است که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه های رسمی می باشد. اصولا صورتجلسات حاوی اطلاعاتی در خصوص تاریخ، محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین، تصمیمات و نحوه انجام آن می باشد. صورتجلسه ها معمولا در غالبی از پیش تهیه شده نوشته می شوند. پنج پرسش اساسی که در صورتجلسه مطرح شده و بدنبال پاسخ برای آن می باشیم عبارت است از:

1- شرح دقیق چیستی موضوع مصوبه 2- دلایل و ضرورت مصوبه 3- شرح محل اجرای مصوبه 4- ذکر زمان دقیق و مهلت انجام مصوبه 5- ذکر مسئول اجرای مصوبه

نوشته‌ها

وکیل تنظیم صورتجلسه

وکیل تنظیم صورتجلسه

/
صورتجلسه چیست ؟ به نوشته ای که بیان کننده تمام مصوبات و مذاکرات…
بازرس شرکتhttps://adljooyan.com

بازرس شرکت

/
بازرس شرکت: مطابق قانون هر شرکت تجاری می بایست یک بازرس داشته باشد.…
بازرس شرکتhttps://adljooyan.com

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…
بازرس شرکتhttps://adljooyan.com

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …