فردی که به سن رشد نرسیده است .

در فرهنگ حقوقی به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیرممیز تقسیم می شود.

نوشته‌ها

وکیل تغیر نام

وکیل تغیر نام و نام خانوادگی + مشاوره رایگان

/
وکیل تغیر نام و نام خانوادگی : به اشخاص بالای 18 سال، مستقلا امکان در…
اهدای جنینhttps://adljooyan.com/

اهدای جنین

/
اهدای جنین : امروزه یکی از مسائل و مشکلات عدم باروری در زوجه…
بطلان معاملهhttps://adljooyan.com

بطلان معامله

/
بطلان معامله: همه افراد برای برطرف کردن نیازهای زندگی خود و یا…
بطلان معاملهhttps://adljooyan.com

ممانعت از خروج فرزند از کشور

/
ممانعت از خروج فرزند از کشور: فرزند تا زمان رسیدن به سن قانونی …
بطلان معاملهhttps://adljooyan.com

درخواست تقسیم ترکه

/
درخواست تقسیم ترکه: به موجب ماده 300 قانون امور حسبی ؛ برای تق…
بطلان معاملهhttps://adljooyan.com

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…
بطلان معاملهhttps://adljooyan.com

بیمه عمر و انواع آن

/
بیمه عمر و انواع آن: یکی از دغدغه های ذهنی افراد بحث دوران کهولت …