شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد. شورا عالی امنیت مهمترین رکن تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود.

نوشته‌ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

/
صلاحیت دیوان عدالت اداری: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان…