هر سهم، قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است که نشان‌دهنده یا نمایندهٔ کوچکترین واحد مالکیتی است.

به شخصی(حقیقی وحقوقی) گفته می‌شود، که از نظر قانونی مالک بخشی از سهام (برگه سهام) در یک شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باشد

نوشته‌ها

بازرس شرکتhttps://adljooyan.com

بازرس شرکت

/
بازرس شرکت: مطابق قانون هر شرکت تجاری می بایست یک بازرس داشته باشد.…