سَفتِه یا فَتهٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

نوشته‌ها

وکیل سفتهhttps://adljooyan.com

وکیل سفته،وکیل سفته در تهران 44386581-021

/
وکیل سفته , بهترین وکیل سفته در تهران : قانون تجارت ایران ارزش و ا…
مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفتهadljooyan

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

/
مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته : در کنار چک و برات، یک سند تجاری دیگر …
ابطال چکhttps://adljooyan.com/

ابطال چک ، سرقت چک ، مفقودی چک

/
ابطال چک: امروزه چک وسیله ای برای انجام معاملات مالی افراد می باشد. کا…
مطالبه وجه چکhttps://adljooyan.com

مطالبه وجه چک

/
مطالبه وجه چک : در ابتدا باید به معنای چک اشاره کرد. چک را نوشته ای…
رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…
رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

مطالبه وجه سفته

/
مطالبه وجه سفته : با گسترش حجم معاملات و مبادلات امکان پرداخت وجوه ن…
رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

تامین خواسته

/
تامین خواسته: هر صاحب حقی که متوجه شود توسط دیگری تضییع حقی ع…