سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است.

نوشته‌ها

معاملات اموال مسروقه

/
معاملات اموال مسروقه آنچه در مشاوره حقوقی اقامه دعوای خرید و فروش…

درخواست نصب قیم

/
درخواست نصب قیم بسیاری از مردم جامعه خودشان بدون واسطه و مستقل کار…

ابطال چک

/
ابطال چک امروزه چک وسیله ای برای انجام معاملات مالی افراد …

سرقت حدی و تعزیری

/
سرقت حدی و تعزیری سرقت یکی از جرایمی است که برای حصول آن شرایطی د…

وکیل متخصص سرقت

/
وکیل متخصص سرقت سرقت برحسب نوع و میزان کیفر به سرقت های مس…