اراضی بایر زمین هایی بوده اند که سابقه عمران و آبادی و احیا داشته اند و به مرور زمان به حال موات افتاده اند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

/
مشاوره حقوقی  ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری:در خصوص مشاوره حق…