روزنامه ای که انتشار روزانه یا غیر آن،با توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند.

بدیهی است شمارگان و گستره توزیع و کیفیت در رتبه‌بندی آن‌ها تأثیر دارد امّا ملاک اصلی برای تعریف روزنامه‌های کثیرالانتشار، فقط قطع روزنامه‌ای است.

نوشته‌ها

ثبت شرکت با مسولیت محدود

/
ثبت شرکت با مسولیت محدود: یکی از انواع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود…