کسی که دارای سلامت عقلی است، رشد در او محق شده است.

نوشته‌ها

وکیل حکم رشد

وکیل حکم رشد، چگونه حکم رشد بگیریم؟ نمونه دادخواست صدور حکم رشد

/
وکیل حکم رشد در این باره بیان کرد : رشید کسی که به رشد عقلانی…