دیه یا خون بها اعم از مقدر و غیر مقدر وجه یا مالی است که مطابق قانون بابت قتل مجنی علیه یا جبران ضرر و زیان وارده به وی از مجرم اخذ می گردد. منظور از دیه مقدر دیه ای است که قانون گذار برای جان و اعضای بدن افراد تعیین می کند و دیه غیرمقدر که از آن به ارش تعبیر می شود به میزان کمتر از دیه آن عضو که به تشخیص قاضی تعیین می گردد گفته می شود.

نوشته‌ها

مطالبه دیهhttps://adljooyan.com/

مطالبه دیه

/
مطالبه دیه : در دنیای امروزه خطاهای انسانی و به وجود آمدن مشکلا…
چگونه دیه بگیریم ؟https://adljooyan.com

چگونه دیه بگیریم؟

/
چگونه دیه بگیریم؟ امروزه براثر حوادث مختلف از جمله: حوادث رانندگی، …
در چه مواردی سقط جنین قصاص دارد؟https://adljooyan.com

در چه مواردی سقط جنین قصاص دارد ؟

/
در چه مواردی سقط جنین قصاص دارد ؟ در چه مواردی می توان جنین…
مشاوره حقوقی مطالبه دیهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی مطالبه دیه

/
مشاوره حقوقی مطالبه دیه : دیه به وجهی گفته می شود که برای جنایات ع…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

دیه و راهکارهای مطالبه آن

/
دیه و راهکارهای مطالبه آن : نفس (جان) و تک تک اعضای بدن یک انسان…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

توبه

/
توبه تعریف توبه توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای با…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

دفاع مشروع

/
دفاع مشروع ممکن است اشخاص درمعرض خطراتی قرار گیرند که امکان…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

مسئول پرداخت دیه

/
مسئول پرداخت دیه دیه از جمله مجازات اصلی در نظر گرفته شده در قان…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

مهلت پرداخت دیه

/
مهلت پرداخت دیه: دیه مقدار مالی می باشد که در صورت بروز جنایت…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

تغلیظ دیه

/
تغلیظ دیه مجازات های اصلی به چهار دسته مجازات حدی ، مجازات ت…
دیه و راهکارهای مطالبه آنhttps://adljooyan.com

ارش و نحوه ی محاسبه ی آن

/
ارش و نحوه ی محاسبه ی آن دیه یکی از انواع مجازات هایی است که …