مجموعه یک حوزه قضایی که در شهر یا شهرستان تاسیس و به تظلم خواهی مردم رسیدگی می نماید.

نوشته‌ها

بهترین وکیل پایه یک دادگستریadljooyan

بهترین وکیل پایه یک دادگستری

/
بهترین وکیل پایه یک دادگستری : با وجود پیچیدگی و تخصصی شدن همه امور،…
بهترین وکیل پایه یک دادگستریadljooyan

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…