از مراجع رسیدگی کننده به جرایم کیفری بوده که توسط قاضی اقدام به تصمیم گیری و صدور حکم در هر مورد خاص می نماید.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زناhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا

/
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا : در جوامع با فرهنگ های…