دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارا می باشد. مانند دادگاه خانواده که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مانند طلاق، فسخ نکاح، حضانت، فرزند خواندگی و … دارا می باشد.

نوشته‌ها

طلاق به درخواست زوجهhttps://adljooyan.com/

طلاق به درخواست زوجه

/
طلاق به درخواست زوجه : طلاق به منزله جدایی و رها شدن می باشد. ط…